สิทธิ์การประมูลพิเศษ

<b>Newbie</b><br/><br/><b>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด</b> Newbie

รายละเอียด : หมายถึง สมาชิกใหม่หรือสมาชิกที่ไม่เคยชนะประมูลเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าร่วมประมูลสินค้าในรายการดังกล่าวได้

<b>Insurance</b><br/><br/><b>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด</b> Insurance

รายละเอียด : หมายถึง หากผู้ประมูลใช้ Paid Bids* เท่ากับ % ที่ตั้งไว้ ของมูลค่าสินค้ารายการนั้นๆแล้ว รับสินค้าชิ้นนั้นไปเลย โดยที่ไม่ต้องชนะประมูล
เงื่อนไขเพิ่มเติม 1. Paid Bids* คือ บิดที่ได้มาจากการซื้อเท่านั้น (ไม่นับรวม บิดจากการชวนเพื่อน บิดที่ได้จากการชนะประมูล) โดยคิดอัตราสิทธิ์ประมูล ที่บิดละ 7 บาท 2. ผู้ประมูลต้องติดต่อมายัง Biddoosi Team ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากสินค้าปิดประมูล มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์ 3. รายการนี้ไม่รวมค่าจัดส่ง 

<b>No Happy Bid</b><br/><br/><b>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด</b> No Happy Bid

รายละเอียด : หมายถึง การประมูลสินค้าในรายการดังกล่าว จะไม่เปิดให้ใช้บริการระบบประมูลอัตโนมัติ หรือ Happy Bid

<b>Pay 0 Price</b><br/><br/><b>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด</b> Pay 0 Price

รายละเอียด : หมายถึง ผู้ที่ชนะประมูล ไม่ต้องชำระค่าสินค้าที่ปิดประมูล (ส่วนค่าจัดส่งชำระตามปกติ)

<b>Join Auction</b><br/><br/><b>คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด</b> Join Auction

รายละเอียด : Join ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูล จะถูกหักสิทธิ์ประมูลจากบัญชีก่อนเพื่อเป็นการเข้าร่วมประมูล การประมูลจะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้เข้าร่วมประมูลอย่างน้อย 4 คนขึ้นไปก่อนถึงวันที่ประมูล ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประมูลไม่ถึงจำนวนที่กำหนด การประมูลจะไม่เกิดขึ้น โดยระบบจะคืนสิทธิ์ประมูลกลับสู่บัญชีของสมาชิก
 
 
สินค้าปิดประมูลไปแล้ว
 
 
 
สินค้า มูลค่า ผู้ชนะการประมูล วันที่ปิดประมูล ประหยัด
฿ 1.75
มูลค่า ฿ 6500.00
Angelmaria
ใช้เพียง 1 สิทธิ์
02-10-2012 15:00:10
99 %
฿ 1.00
มูลค่า ฿ 3900.00
Marvoric
ใช้เพียง 2 สิทธิ์
02-10-2012 13:00:20
99 %
฿ 125.75
มูลค่า ฿ 1000.00
potato
ใช้เพียง 251 สิทธิ์
02-10-2012 12:23:30
0 %
฿ 1256.00
มูลค่า ฿ 12900.00
No Bidders
02-10-2012 06:56:24
-
฿ 1.00
มูลค่า ฿ 2790.00
sanseth
ใช้เพียง 2 สิทธิ์
01-10-2012 18:00:20
99 %
฿ 504.25
มูลค่า ฿ 14900.00
potato
ใช้เพียง 994 สิทธิ์
01-10-2012 17:35:50
49 %
฿ 100.50
มูลค่า ฿ 2500.00
potato
ใช้เพียง 200 สิทธิ์
01-10-2012 16:06:10
39 %
฿ 0.75
มูลค่า ฿ 1000.00
potato
ใช้เพียง 1 สิทธิ์
01-10-2012 11:00:10
99 %
฿ 3269.75
มูลค่า ฿ 14900.00
No Bidders
30-09-2012 02:20:00
-
฿ 42.25
มูลค่า ฿ 1610.00
Genesis
ใช้เพียง 83 สิทธิ์
28-09-2012 18:27:40
61 %
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ 2554 บริษัท โมบิสตาร์ โมบาย จำกัด   ใบทะเบียนพานิชย์เลขที่ 0105550070137